Обуки „Управување со проектен циклус“ и „Мултисекторски пристап“ за граѓанските организации во Oпштина Струга

  • December 26, 2016 09:00am - 04:00pm
  • Hotel Drim

Во рамките на проектот Граѓанско учество за локална демократија, на 26 и 27 декември 2016 година во хотелот Дрим, ќе се одржат две еднодневни обуки на тема „Управување со проектен циклус“ и „Мултисекторски пристап“.  Обуките се наменети за граѓанските организации од областа на културата од Oпштина Струга.

Предходно беа одржани две еднодневни обуки кои се дел од овој сет и тоа: „Агенда за култура 2020, националниот контекст и законодавството vis-a-vis ЕУ културната политика“ и „Финансиски менаџмент, подигање фондови и ЕУ институции и фондови за култура“.

Целта на сетот од четири еднодневни обуки е зајакнување на институционалниот и организациски капацитет и одржливост на граѓанските организации.

User Login