Обуки „Вмрежување, соработка и застапување“ и „Односи со медиумите“ за организациите-грантисти од општина Струмица

  • February 20, 2017 10:00am - 04:00pm
  • Villa Park Hotel

Во рамките на проектот „Граѓанско учество за локална демократија“, на 20 и 21 февруари 2017 година во хотел Вила Парк – Стрмица, ќе се одржат две еднодневни обуки: „Вмрежување, соработка и застапување“ и „Односи со медиумите“.

Обуките ќе им овозможат на ГО-грантисти успешно спроведување на проектите за чија реализација им беа доделени грантовите. Ќе им помогнат за промовирање на постигнатите резултати и стимулирање на комуникацијата со другите ГО во соодветната општина како и обезбедување поголема видливост за пошироката јавност преку различни медиумски алатки.

User Login