Одржана обука за финансиско управување со проекти и поднесување извештаи на проекти финансирани од Европската унија за граѓанските организации-грантисти

  • February 10, 2017 11:00am - 03:00pm
  • Skopje

Согласно наведеното во повикот за доделување грантови на граѓански организации од областа на културата во рамките на проектот Граѓанско учество за локална демократија, на 10. 02.2017 година, во просториите на Фондација Отворено општество – Македонија, се одржа обуката за финансиско управување со проекти и поднесување извештаи на проекти финансирани од Европската Унија, со цел градење на капацитетите на грантистите.

На обуката присуствуваа по двајца членови од секоја граѓанска организација-грантист, односно координаторот на проектот и лице задолженo за финансиското управување на проектот.

 

User Login