Одржани обуки „Финансиски менаџмент, подигање фондови и ЕУ институции и фондови за култура“ и „Агенда за култура 2020, националниот контекст и законодавството vis-a-vis ЕУ културната политика“за ГО во Oпштина Струмица

  • December 19, 2016 09:00am - 04:00pm
  • Villa Park Hotel

Во рамките на проектот Граѓанско учество за локална демократија, на 19 и 20 декември2016 година во хотелот Вила Парк, се одржаа две еднодневни обуки на тема „Финансиски менаџмент, подигање фондови и ЕУ институции и фондови за култура“ и „Агенда за култура 2020, националниот контекст и законодавството vis-a-vis  ЕУ културната политика“. Обуките беа наменети заграѓанските организации од областа на културата од општина Струмица.

Целта на сетот од четири еднодневни обуки беше јакнење на институционалниот и организацискиот капацитет и одржливост на граѓанските организации.

User Login