Одржани обуки:„Мултисекторски пристап“ и „Управување со проектен циклус“за граѓанските организации во Oпштина Струмица

  • December 26, 2016 09:00am - 03:00pm
  • Villa Park Hotel

Во рамките на проектот Граѓанско учество за локална демократија, на 26 и 27декември2016 година во хотелот Вила Парк, беа одржани две еднодневни обуки на тема „Мултисекторски пристап“ и „Управување со проектен циклус“.  Обуките беа наменети за граѓанските организации од областа на културата од Oпштина Струмица.

Предходно се одржаа две еднодневни обуки кои се дел од сетот четири еднодневни обуки: „Финансиски менаџмент, подигање фондови и ЕУ институции и фондови за култура“ и „Агенда за култура 2020, националниот контекст и законодавството vis-a-vis ЕУ културната политика“.

Целта на обуките е зајакнување на институционалниот и организациски капацитет и одржливост на граѓанските организации.

User Login