Одржани обуки „Управување со проектен циклус“ и „Агенда за култура 2020, националниот контекст и законодавството vis-a-vis ЕУ културната политика“за граѓански организации во Oпштина Центар

  • December 22, 2016 09:00am - 01:00pm
  • Holiday Inn Skopje

Во рамките на проектот Граѓанско учество за локална демократија, на 22 и 23декември 2016 година во хотелот Холидеј Ин (сала Бисер), се одржаа две еднодневни обуки на тема „Управување со проектен циклус“ и „Агенда за култура 2020, националниот контекст и законодавството vis-a-vis  ЕУ културната политика“. Обуките беа наменети за граѓанските организации од областа на културата од Општина Центар.

Целта на сетот од обуките беше јакнење на институционалниот и организацискиот капацитет и одржливост на граѓанските организации.

User Login