Одржани обуки за „Мултисекторски пристап“ и „Финансиски менаџмент“ за граѓанските организации во Општина Центар

  • January 11, 2017 09:00am - 04:00pm
  • Holiday Inn Skopje

Во рамките на проектот Граѓанско учество за локална демократија, на 11 и 12 јануари 2017 година во хотелот Холидеј Ин (сала Бисер), се одржаa две еднодневни обуки на тема „Мултисекторски пристап“ и „Финансиски менаџмент, подигање фондови и ЕУ институции и фондови за култура“. На обуките присуствуваа граѓанските организации од областа на културата од Oпштина Центар

Предходно беа одржани две еднодневни обуки кои се дел од овој сет и тоа: „Управување со проектен циклус“ и „Агенда за култура 2020, националниот контекст и законодавството vis-a-vis ЕУ културната политика“.

Целта на сетот од четири еднодневни обуки е зајакнување на институционалниот и организациски капацитет и одржливост на граѓанските организации.

User Login