Punëtoria: „Zhvillimi i kornizës strategjike “ për përfaqësuesit e organizatave civile, administratës komunale dhe Këshillit të komunave Strumicë, Strugë dhe Qendër

  • August 30, 2016 02:00pm - 03:00pm
  • Hotel Montana Palace

Në kuadër të projektit Pjesëmarrja civile për demokraci lokale nga 30 gushti deri 1 shtator 2016 (e martë – e enjte), në hotelin Montana në Krushevë, do të mbahet punëtori në temë „Zhvillimi i kornizës strategjike”.
Në punëtori do të marrin pjesë përfaqësues të organizatave civile, administratës komunale dhe Këshillit të komunave: Strumicë, Strugë dhe Qendër.

Qëllimi kryesor i punëtorive të përbashkëta është zhvillimi i Strategjisë për kulturë bashkangjitur me plan aksionar për secilën prej tre komunave.

Gjatë periudhës së ardhshme do të ketë edhe një punëtori.

User Login