Punëtoria: „Zhvillimi i Planit aksionar“ për përfaqësuesit e organizatave civile, institucioneve nga fusha e kulturës, administratën komunale dhe Këshillin e komunaveStrumicë, Strugë dhe Qendër

  • September 28, 2016 02:00pm - 03:00pm
  • Hotel Belvedere Ohrid

Në kuadër të projektitPjesëmarrja qytetare për demokraci lokale nga 28 deri 30shtator 2016 (e mërkurë – e premte), në hotelin Belvedere në Ohër, do të mbahet punëtori në temë„Zhvillimi i Planit aksionar“.
Në punëtorinë do të marrin pjesë përfaqësues të organizatave civile, institucioneve nga fusha e kulturës, administratën komunale dhe Këshillin e komunave Strumicë, Strugë dhe Qendër.

Paraprakisht, në kuadër të projektit u realizuan dy punëtori të përbashkëta: „Analiza situatash dhe Vizionimi“ dhe  „Zhvillimi i kornizës strategjike“.

Qëllimi kryesor i punëtorive të përbashkëta është zhvillimi i Strategjisë për kulturë përcjellur me plan aksionar për secilën prej tre komunave.

User Login