PUNËTORIA„ANALIZA SITUATASH DHE VIZIONIMI”NË KRUSHEVË

  • July 12, 2016 12:00am - 12:00am
  • Hotel Montana Palace

Në kuadër të projektit Pjesëmarrja civile për demokraci lokale më12dhe13korrik 2016 (e martë dhe e mërkurë), në hotelin Montana në Krushevë, do të mbahet punëtori njëditore në temë „Analiza situatash dhe vizionimi”.
Në punëtori do të marrin pjesë përfaqësues të organizatave civile, administratës komunale dhe Këshillit të komunave:Strumicë, Strugë dhe Qendër.

Paraprakisht, në kuadër të projektit janë realizuar tre trajnime njëditore në secilën prej komunave të përmendura më sipër: Vegla për planifikim participativ; Planifikim strategjik dhe analiza situatash dhe Metoda të planifikimit aksionar.

Në punëtorinë e përbashkët do të fillojë përgaditja e Strategjisë për kulturë për të tre komunat, kurse gjatë periudhës së mëtutjeshme do të realizohen edhe dy punëtori të përbashkëta.

User Login