Работилница „Изработка и развој на План за управување со културата“

  • March 13, 2017 10:00am - 05:00pm
  • Hotel Romantik

Во рамките на проектот Граѓанско учество за локална демократија на 13 и 14 март 2017 во хотел Романтик – Велес, ќе се одржат две заедничкиработилници „Изработка и развој на План за управување со културата“. Работилниците се наменети за граѓанските организации и претставници од општините Центар, Струга и Струмица.

Целта на работилниците е да се развие план за управување со културата на локално ниво. Локалниот инструмент за управување ќе вклучи принципи/мерки за спроведување на локалните културни политики, како и директно учество на граѓанските организации во спроведување на истите.

 

User Login