Потпишан Mеморандумот за соработка со Општина Струга

  • March 22, 2016 12:00am - 12:00am
  • Struga

На 22 март 2016 година проектниот тим оствари средба со градоначалникот на Општина Струга, Зиадин Села и претставници од општината, на која беше потпишан Меморандумот за соработка.

На состанокот беа презентирани целите на проектот и активностите кои ќе бидат преземени во рамките на истиот.

Беше посетен и Центарот на заедницата во Струга каде што беа договорени следните чекори за реализација на проектот.

User Login