Потпишан Mеморандумот за соработка со Општина Струмица

  • March 11, 2016 12:00am - 12:00am
  • Strumitsa

На 11 март 2016 година проектниот тим оствари средба со градоначалникот на Општина Струмица, Зоран Заев и претставници од општината, на која беше потпишан Меморандум за соработка.

Водачот на тимот, Јулијана Караи, ги објасни целите на проектот и активностите кои ќе бидат преземени во рамките на проектот.

Беше посетен и Центарот на заедницата во Струмица каде што беа договорени следните чекори за реализација на проектот.

User Login