U nënshkrua Memorandumi për bashkëpunim me Komunën e Strumicës

  • March 11, 2016 12:00am - 12:00am
  • Strumica

Më 11 mars 2016 ekipi i projektit realizoi takim me kryetarin e Komunës së Strumicës, Zoran Zaev, në të cilin u nënshkrua Memorandumi për bashkëpunim.

Udhëheqësi i ekipit, Julijana Karai, i shpjegoi qëllimet dhe aktivitetet e projektit që do të ndërmerren në kuadër të projektit.

U vizitua edhe Qendra e komunitetit e Komunës së Strumicës ku u bisedua për hapat e ardhshëm për realizimin e projektit.

User Login