U nënshkrua Memorandumi për bashkëpunim me Komunën Qendër

  • March 28, 2016 12:00am - 12:00am
  • Centar

Më 28 mars 2016 ekipi i projektit realizoi takim me kryetarin e Komunës Qendër, Andrej Zhernovski dhe përfaqësues të komunës, në të cilin u nënshkrua Memorandumi për bashkëpunim.

Në takim u prezantuan qëllimet dhe aktivitetet e projektit, të cilët do të ndërmerren në kuadër të projektit.

U vizitua edhe Qendra e komunitetit e Komunës Qendër dhe u bisedua për hapat e ardhshëm në kuadër të projektit.

User Login