U realizua trajnimi për menaxhimin financiar me projekte dhe paraqitjen e raporteve të projekteve të financuara nga Bashkimi Evropian për organizatat civile – grantistë

  • February 10, 2017 11:00am - 03:00pm
  • Skopje

Në përputhje me atë që është shënuar në thirrjen për dhënien e granteve për organizatat civile nga fusha e kulturës në kuadër të projektit Pjesëmarrja civile për demokraci lokale, më 10. 02.2017, në hapësirat e Fondacionit Shoqëria e hapur – Maqedoni, u realizua trajnimi për menaxhimin financiar me projekte dhe paraqitjen e raporteve të projekteve të financuara nga Bashkimi Evropian, me qëllim ndërtimin e kapaciteteve të grantistëve.

Në trajnim morrën pjesë nga dy anëtarë prej secilës organizatë civile – grantist, respektivisht koordinatori i projektit dhe personi përgjegjës për menaxhimin financiar të projektit.

 

 

User Login