U realizuan trajnimet „ Agjenda për kulturë 2020, konteksti nacional dhe legjislacioni vis-a-vis politikës kulturore të BE-së “ dhe „ Menaxhmenti financiar, tërheqja e fondeve dhe institucionet e BE-së dhe fondet për kulturë “për shoqatat civile në Komunën e Strugës

  • December 19, 2016 09:00am - 04:00pm
  • Hotel Drim

Në kuadër të projektit Pjesëmarrja civile për demokraci lokale, më 19 dhe 20 dhjetor 2016 në hotelin Drim, u realizuan dy trajnime njëditore në temë „ Agjenda për kulturë 2020, konteksti nacional dhe legjislacioni vis-a-vis  politikës kulturore të BE-së “ dhe „ Menaxhmenti financiar, tërheqja e fondeve dhe institucionet e BE-së dhe fondet për kulturë “.Trajnimet ishin dedikuar për organizatat civile nga fusha e kulturës në Komunën e Strugës.

Qëllimi i setit prej katër trajnimeve njëditore ishte përforcimi i kapacitetit institucional dhe organizativ dhe qëndrueshmëria e organizatave civile.

User Login