U realizuan trajnimet „Menaxhimi me ciklin projektues “ dhe „ Agjenda për kulturë 2020, konteksti nacional dhe legjislacioni vis-a-vis politikës kulturore të BE-së “për shoqatat civile në Komunën e Qendrës

  • December 22, 2016 09:00am - 04:00pm
  • Holiday Inn Skopje

Në kuadër të projektit Pjesëmarrja civile për demokraci lokale, më 22 dhe 23 dhjetor 2016 në hotelin Holidej In (salla Biser), u realizuan dy trajnime njëditore në temë „ Menaxhimi me ciklin projektues“ dhe „Agjenda për kulturë 2020, konteksti nacional dhe legjislacioni vis-a-vis  politikës kulturore të BE-së“. Trajnimet ishin dedikuar për organizatat civile nga fusha e kulturës në Komunën e Qendrës.

Qëllimi i setit prej katër trajnimeve njëditore ishte përforcimi i kapacitetit institucional dhe organizativ dhe qëndrueshmëria e organizatave civile.

User Login