U realizuan trajnimet „Menaxhmenti financiar, tërheqja e fondeve dhe institucionet e BE-së dhe fondet për kulturë “ dhe „Agjenda për kulturë 2020, konteksti nacional dhe legjislacioni vis-a-vis politikës kulturore të BE-së “për shoqatat civile në Komunën e Strumicës

  • December 19, 2016 09:00am - 04:00pm
  • Villa Park Hotel

Në kuadër të projektit Pjesëmarrja civile për demokraci lokale, më 19 dhe 20 dhjetor 2016 në hotelin Villa Park, u realizuan dy trajnime njëditore në temë „ Menaxhmenti financiar, tërheqja e fondeve dhe institucionet e BE-së dhe fondet për kulturë “ dhe „Agjenda për kulturë 2020, konteksti nacional dhe legjislacioni vis-a-vis  politikës kulturore të BE-së “. Trajnimet ishin dedikuar për organizatat civile nga fusha e kulturës në Komunën e Strumicës.

Qëllimi i setit prej katër trajnimeve njëditore ishte përforcimi i kapacitetit institucional dhe organizativ dhe qëndrueshmëria e organizatave civile.

User Login