Организација на жени од Струмица

Контакт на организацијата:
• Телефон: 034 611 633
• Адреса: Ленинова б.1, 2400 Струмица (според решение); Димитар Влахов 39, 2400 Струмица (седиште)
• Електронска адреса (e-mail): ozstrumica@yahoo.com
• Веб сајт: (доколку го има): https://www.facebook.com/Сонуваме-остваруваме-и-љубов-подаруваме/

Мисија на организацијата:

Мисијата на организацијата е активно вклучување на жените во сите сфери на социјалниот живот.

Име на проект: „Сонуваме, остваруваме и љубов подаруваме!“

Цел:

Поттикнување и афирмирање на интеграцијата на лицата со попреченост во културниот живот на Општина Струмица преку подобрување на комуникацијата и соработката меѓу лицата со пречки во развојот и децата без попреченост преку учество во заеднички акции од областа на културата, како и промоција на концептот на социјална инклузија и интеграција на лицата со попреченост во културните процеси во заедницата.

Активности:

Во рамките на проектот ќе се организираат креативни работилници за глума, работилници за модерни танци, театарски претстави, во кои ќе бидат вклучени децата со попреченост.

User Login