Shoqata civile Teatri i zgjuar

Kontakti i organizatës

  • Telefoni: 077/817-452, 078/655-429
  • Adresa: naroden front 25/63, 1000 Shkup
  • Adresa elektronike (e-mail): budenteatar@gmail.com
  • Veb faqja:

 Misioni i organizatës

Fokusi kryesor është puna në drejtim të rritjes dhe zhvillimit të skenës së pavarur teatrale, promovimin e saj ndërkombëtar, bashkëpunimin dhe motivimin e këmbimit interkulturor. Organizata prodhon shfaqje teatrale, organizon kurse dedikuar për profesionistë teatral, kurse kreative për fëmijë dhe është organizator i Festivalit ndërkombëtar për teatrin e fëmijëve „Fener“.

Emri i projektit: „Fëmijët në qendër (të vëmendjes)“

Objektivi

Krijimii i ofertës kulturore dedikuar për fëmijët në nivel të lartë artistik i cili do të organizohet në nivel të Komunës Qendër dhe përmes së cilit Komuna do të bëhet subjekt i cili në nivel të rregullt ofron përmbajtje kualitative kulturore dhe aktivitete për më të rinjtë.

Aktivitetet

Në kuadër të projektit do të organizohen evenimente kulturore për fëmijë: 14 shfaqje falas të shfaqjes „Letër dikujt“ në shkollat fillore në Komunën Qendër, me qëllim që të ndikohet mbi stereotipet negative mbi refugjatët; punëtori teatrale dhe lexime letrare si dhe realizimi i katërt i Festivalit ndërkombëtar për teatrin e fëmijëve „Fener“.

User Login