Më 17 janar 2017 Komisioni për vendimmarrje për thirrjen solli vendim që nga 31 aplikacione të arritura të jep grante për 9 projekte, në shumë të përgjithshme prej 84.720 EUR.
Komisioni për vendimmarrje për thirrjen solli vendim, i cili u konfirmua nga Këshilli drejtues, të jep grante për këto projekte, që dalin si rezultojnë nga Strategjitë lokale për kulturë në tre komunat partnere:

„Muzeu Via kandavia – Livadhi”, destinacion për turizëm kulturor në Strugë”, Shoqata për etnokulturë „BIA Kandavia” – Strugë;
„Struga Qytet kreativ”, Shoqata Iniciativa për aktivizëm të pavarur kulturor INKA – Strugë;
„Etnitë bashkarisht janë respekt të vlerave kulturore”, Shoqata për zhvillimin e dialogut ndëretnik „Etnitete” – Strugë;
„Ëndërrojmë, realizojmë dhe dashuri dhurojmë!”,Organizat e grave Strumicë;
„Platforma interaktive e manifestimeve, evenimenteve, punëtorëve kulturorë dhe organizatave/shoqatave në fushën e kulturës”, Shoqata Lidhja turistike – Strumicë;
„Aksioni kreativ për mobilizim kulturor”, Shoqata për edukim dhe zhvillim të personave me pengesa në zhvillim Barazi për projektin – Strumicë;
„24.doc”, Shoqata për mbështetjen e fëmijëve dhe të rinjve me dallime ZOGU I KALTËRT – Shkup;
„E para dhe femër – festival për kulturë feministe”, Shoqata civile për promovimin e aktivitetit femëror TiiiiT! Ink. – Shkup;
„Fëmijët në qendër (të vëmendjes)”, Shoqata civile Teatri i zgjuar – Shkup.

User Login