Ekipi

Ekipi

Projektin „Pjesëmarrja civile për demokraci lokale“ financuar nga UE, e implementon Fondacioni Shoqëria e hapur – Maqedoni (FSHM) në partneritet me Qendrën për zhvillim të demokracisë lokale (QZDL).

FSHM:
Koordinator i projektit: Julijana Karai
E-mail: julijana.karai@fosm.mk
Tel.: ++389 2 24-77-108
Faks.: ++389 2 244-44-99

Koordinator për grante dhe financa: Vlatko Petrushevski
E-mail: vlatko.petrushevski@fosm.mk
Phone: +389 02 2 477-172
Faks: + 389 02 2 444-499

QZDL

Koordinator i projektit: Nada Naseva
E-mail: nada.naseva@gmail.com
Tel.:+ +389  2 32 98 380
Faks: ++389  2 32 98 381

Koordinator për trajnime dhe komunikim: Cvetanka Cvetkoska

E-mail: cvetanka.cvetkoska@yahoo.com
Tel.:+ +389  2 32 98 380
Faks: ++389  2 32 98 381

 

User Login