ГРАНТИСТИ

Здружение на поддршка на деца и млади со различности СИНАТА ПТИЦА

May 2, 2017

Име на проект: „24.doc“ Цел: Обезбедување активно учество налицата со пречки во развојот во организација и спроведување на културни содржни со кои се промовираат придобивките на инклузијата во сите сфери на општественото живење во Општина Центарпреку зајакнување на капацитетите на лицата со пречки во развојот за нивно активно учество во културниот живот, зајакнување јавната свест, …..

Read More

ЗГ за промоција на женската активност Тиииит! Инк.

April 21, 2017

Име на проект: „Прво па женско – фестивал за феминистичка култура и акција (петто издание)“ Цел: Воспоставување модел за поддршка од локалната власт на културни активности кои ги промовираат феминистичката култура и актививизампреку: поддршка на oпштината од локалната организација во структурирањето и реализирањето на популарни содржини кои промовираат женски права и родова рамноправност и унапредување …..

Read More

ЗГ Буден театар

April 21, 2017

Име на проект: „Децата во центар (на вниманието)“ Цел: Kреирање културна понуда наменета за детска публика на високо уметничко ниво која ќе се реализира на ниво на Општина Центар и преку која Општината ќе стане субјект кој на редовно ниво нуди квалитетни културни содржини и активности за најмладите. Активности: Во рамките на проектот ќе се …..

Read More

Facebook

User Login