ГРАНТИСТИ

Via-Kandavia---Struga

Здружение за етнокултура „ВИА Кандавиа”

мај 2, 2017

Име на проект: Музеј “Виа Кандавиа” – Ливада, дестинација за културен туризам во Струга Цел: Промовирање на Музејот Етнокултура Виа Кандавиа Ливада – Струга како дестинација за учениците од основните и средните училишта од цела Југозападна Македонија и пошироко, како и промовирање кај локалните тур-оператори и деловните објекти. Активности: Во рамките на проектот ќе се …..

Read More
INKA - Struga

Здружение Иницијатива за независен културен активизам ИНКА – Струга

мај 2, 2017

Име на проект: „Струга Креативен Град – СКГ“ Цел: Стимулирање на развојот на конституентите и перформансите на здружението за обезбедување континуитет на културен проток во заедницата, вклучително, раст и развој на публика преку унапредувањена условите за јакнење организациски капацитети за ефективна имплементација на настани од стратешка важност за културата во заедницата, имплементација на локални политики …..

Read More
etniteti - Struga

Здружение за развој на меѓуетнички дијалог „Етнитети”

мај 2, 2017

Име на проект: „Етникумите заеднички се за почитување на културните вредности“ Цел: Промовирањена културните вредности на заедниците во Општина Струга,односно развој на меѓуетничкиот дијалог и почит кон културните вредности, во насока на подобрување на животот на сите граѓани во Општина Струга. Активности: Во рамките на проектот ќе се организираат различни настаникако меѓународниот ден на жените, …..

Read More

Facebook

User Login