ГРАНТИСТИ

Здружение за етнокултура „ВИА Кандавиа”

May 2, 2017

Име на проект: Музеј “Виа Кандавиа” – Ливада, дестинација за културен туризам во Струга Цел: Промовирање на Музејот Етнокултура Виа Кандавиа Ливада – Струга како дестинација за учениците од основните и средните училишта од цела Југозападна Македонија и пошироко, како и промовирање кај локалните тур-оператори и деловните објекти. Активности: Во рамките на проектот ќе се …..

Read More

Здружение Иницијатива за независен културен активизам ИНКА – Струга

May 2, 2017

Име на проект: „Струга Креативен Град – СКГ“ Цел: Стимулирање на развојот на конституентите и перформансите на здружението за обезбедување континуитет на културен проток во заедницата, вклучително, раст и развој на публика преку унапредувањена условите за јакнење организациски капацитети за ефективна имплементација на настани од стратешка важност за културата во заедницата, имплементација на локални политики …..

Read More

Здружение за развој на меѓуетнички дијалог „Етнитети”

May 2, 2017

Име на проект: „Етникумите заеднички се за почитување на културните вредности“ Цел: Промовирањена културните вредности на заедниците во Општина Струга,односно развој на меѓуетничкиот дијалог и почит кон културните вредности, во насока на подобрување на животот на сите граѓани во Општина Струга. Активности: Во рамките на проектот ќе се организираат различни настаникако меѓународниот ден на жените, …..

Read More

Facebook

User Login