Grantistëve

Shoqata për zhvillimin e dialogut ndëretnik „Etniteti“ – Strugë

May 15, 2017

Emri i projektit: „Etnikumet bashkarisht janë për respektimin e vlerave kulturore “ Objektivi Promovimi i vlerave kulturore të bashkësive në Komunën e Strugës, respektivisht zhvillimi i dialogut ndëretnik dhe respekti ndaj vlerave kulturore, në drejtim të përmirësimit të jetës së të gjithë qytetarëve në Komunën e Strugës. Aktivitetet Në kuadër të projektit do të organizohen …..

Read More

Shoqata Iniciativa për aktivizëm të pavarur kulturor INKA – Strugë

May 15, 2017

Emri i projektit: „Struga Qytet kreativ – SQK“ Objektivi Stimulimi i zhvillimit të konstituentëve dhe performanseve të shoqatës për sigurimin e vazhdimësisë së rrjedhës kulturore në bashkësi, përfshirë edhe rritjen dhe zhvillimin e publikut përmes avancimit të kushteve për forcimin e kapaciteteve organizative për implementim efektiv të evenimenteve me rëndësi strategjike për kulturën në bashkësi, …..

Read More

Etnokultura “Via Kandavia”- Strugë

May 15, 2017

Emri i projektit : Muzeu “Via Kandavia” – Livadhi, destinacion për turizëm kulturor në Strugë Objektivi Promovimi i Muzeut Etnokultura Via Kandavia Livadhi – Strugë si destinacion për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme nga tërë Maqedonia Jugperëndimore dhe më gjërë, si dhe promovimi te tur-operatorët dhe objektet afariste. Aktivitetet Në kuadër të projektit …..

Read More

Facebook

User Login