ГРАНТИСТИ

14642215_1116603268436374_4002142605786563912_n

Организација на жени од Струмица

мај 2, 2017

Име на проект: „Сонуваме, остваруваме и љубов подаруваме!“ Цел: Поттикнување и афирмирање на интеграцијата на лицата со попреченост во културниот живот на Општина Струмица преку подобрување на комуникацијата и соработката меѓу лицата со пречки во развојот и децата без попреченост преку учество во заеднички акции од областа на културата, како и промоција на концептот на …..

Read More
Turististicki sojuz - Strumica

Здружение Туристички сојуз

мај 2, 2017

Име на проект: „Интерактивна платформа за културата и уметноста за општина Струмица“ Цел Да се создаде функционална платформа за информирање, координација и соработка меѓу културните институции, општинската администрација, граѓанскиот сектор, кулурните работници, бизнис секторот, медиумите и јавноста, односно: база на податоци со контакти и опус на културните работници до Општина Струмица,ефикасна интернет платформа за промоција, …..

Read More
Ednakvost-Strumica

Здружение за едукација и развој на лица со пречки во развојот Еднаквост – Струмица

мај 2, 2017

Име на проект: „Креативна акција за културна мобилизација“ Цел: Развивање на креативниот концепт за создавање поволен амбиент за развој на инклузивното културно претприемништво на локално ниво. Активности: Различни активности за поттикнување на маргинализираните групи прекукултурните креативни работилници и во насока на закакнување на културното претприемништво, креирање база на податоци на креативни културни индустрии и бизнис …..

Read More

Facebook

User Login