Тим

Проектот „Граѓанско учество за локална демократија“ финансиран од ЕУ, го имплементира Фондацијата Отворено општество-Македонија (ФООМ) во партнерство со Центарот на развој на локалната демократија (ЦРЛД).

ФООМ:
Проектен координатор: Јулијана Караи
Е-маил: julijana.karai@fosm.mk
Тел.: ++389 2 24-77-108
Факс.: ++389 2 244-44-99
Координатор за грантови и финансии: Влатко Петрушевски
Е-маил: vlatko.petrushevski@fosm.mk
Тел.: +389 02 2 477-172
Факс: + 389 02 2 444-499

 

ЦРЛД
Координатор на проект: Нада Насева
Е-маил: nada.naseva@gmail.com
Тел.:+ +389 2 32 98 380
Факс: ++389 2 32 98 381
Координатор за обуки и комуникација: Цветанка Цветкоска
Е-маил: cvetanka.cvetkoska@yahoo.com
Тел.:+ +389 2 32 98 380
Факс: ++389 2 32 98 381

User Login